Martin Löfberg: En ny generation klimatoptimister

Jag tror inte min farfars far Anders tänkte så mycket på klimatet när han grundade Löfbergs för drygt hundra år sedan. Man gjorde nog inte det på den tiden. Men kaffe tänkte han på. Hela tiden. Det är jag glad över. Det har gett mig möjligheten att jobba med något som är både kul och viktigt.

På Löfbergs köper vi allt kaffe direkt från odlarländer, så nära kaffebonden som möjligt. I mina möten på avlägsna bergssluttningar ser jag glöden, engagemanget och passionen. Men jag ser också att det finns en hel del utmaningar. Gott kaffe är ingen självklarhet när klimatet förändras.

Klimatförändringarna är ett faktum och påverkar livet för många av de 125 miljoner människor som lever på kaffeodling. Medeltemperaturen stiger, och både regn- och torrperioder blir kraftigare och mer oregelbundna. Det gör bland annat att jorden eroderar, att landmassor rasar och att kaffebuskarna inte får den näring de behöver.

Kaffets klimatpåverkan är klart störst i odlarledet, och även om vi själva inte äger några odlingar så jobbar vi på en rad olika sätt för att hjälpa kaffebönderna att möta klimatförändringarna. Tillsammans med en rad andra familjeägda kaffeföretaget tog vi till exempel initiativ till Coffee & Climate, ett projekt där vi förenar forskning och praktisk erfarenhet för att samla effektiva metoder och arbetssätt i en verktygslåda som kaffebönder över hela världen använder.

Och nyligen drog vi igång Next Generation Coffee, ett initiativ där vi förbättrar utvecklingsmöjligheterna för nästa generation kaffebönder, bland annat genom utbildning i hållbara odlingsmetoder.

Tidigare i år var jag och hälsade på Ana-Maria och Emilio, två unga kaffebönder i nordvästra Colombia, som är en del av satsningen. Visst, de pratade också om klimatförändringarna och dess utmaningar. Men jag möttes också av en optimism som jag tycker blir allt vanligare: ett driv och ett fokus på att det går att möta klimatförändringarna och att utveckla sin kaffeodling. Ana-Maria och Emilio gav en rad konkreta exempel på hur de jobbar, bland annat med nya sorters kaffebuskar, skuggträd och kvävefixerande gräs.

Möten som dessa gör att jag känner mig hoppfull, för det är så här det måste gå till. Vi måste hjälpas åt, i hela kedjan. I länder långt bort som vår verksamhet är beroende av, och på hemmaplan som vi gör i Hagainitiativet. Vi har så mycket att vinna på att vi visar varandra att vi vill och att det går att förändra till det bättre.

Jag hoppas att mina barnbarns barn ärver mitt intresse för kaffe. Och att de med stolthet kan säga att deras farfars far tillhörde en generation som vände klimatutvecklingen – och som lade grunden för en ny generation klimatoptimister.

 

Martin Löfberg, inköpsdirektör och kaffenörd i fjärde generationen

" Vi måste hjälpas åt, i hela kedjan. I länder långt bort som vår verksamhet är beroende av, och på hemmaplan som vi gör i Hagainitiativet."

About us