Miljarder skäl till cirkulära flöden

Sakförsäkringsbranschen har stora möjligheter att bidra till en mer hållbar konsumtion och produktion, både ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Den viktigaste insatsen vi kan göra för människor och miljö är att se till att skador aldrig sker, då spar vi på jordens resurser och ökar tryggheten för individen. De skador som ändå inträffar behöver vi hantera på ett så hållbart sätt som möjligt, och mycket handlar om att få ner mängden avfall och vilka materialval som görs. Folksams leverantörer reparerar årligen skadade hus, bilar och hushållsgods för flera miljarder.

Delreparation minskar andelen byggavfall

En viktig del av lösningen är att se över befintliga resursläckor och under senaste året har Folksam utvecklat ett nytt sätt att hantera vattenskador genom delreparationer. Rent konkret innebär det att snabbt upptäcka skadan, och hantera den i en ny process för att slippa riva ut större ytor än absolut nödvändigt. Det nya arbetssättet har resulterat i att vi kunnat rädda över 3000 m2 ytskikt i faktiska skador. Enligt generella beräkningar motsvarar detta minskade koldioxidutsläpp med över 30 000 kg CO2.

Från bilskrot till resurs

Försäkringsbranschen reglerar stora mängder bilreparationer. Våra leverantörer köper och återvinner begagnade reservdelar för de bilar som varit med om en skada. Det finns en etablerad andrahandsmarknad för bildelar och vi ställer krav på bilmekaniker att reparera och använda återbrukade delar där det är möjligt och lämpligt. Genom att arbeta på det sättet kunde vi under 2020 se till att ett avfallsberg på cirka 1 800 ton kan undvikas och därmed spara in 257 miljoner kronor. Totalt har återanvändning i samband med bilreparationer inneburit en besparing på drygt 2,5 miljarder kronor sedan millennieskiftet.

Från linjärt till cirkulärt

2015 inledde Folksam ett samarbete med en innovativ leverantör (GIAB) för att lämna det linjära och gå över till ett mer cirkulärt flöde för skadade föremål (lösöre), som mobiler, soffor, glasögon, cyklar, datorer och annan elektronik.

För mobiltelefoner har en specifik ”mobilcirkel” utvecklats som bygger på att kunden lämnar in sin trasiga mobil och får tillbaka en motsvarande återbrukad eller reparerad telefon, med originaldelar och garanti. I samarbete med leverantören återbrukas majoriteten av våra kunders mobiltelefoner. Alla brukbara delar används som en resurs till andra kunders mobiler istället för att bli elektronikavfall. Belastningen på miljön minskar i form av mindre avfall och lägre koldioxidutsläpp. Under 2020 bidrog vår cirkulära skadehantering enligt leverantörens beräkningar till att 2 044 ton koldioxidutsläpp och 2 442 ton avfall kunde undvikas.

Förutom att vi påverka andra branscher och minska det egna resursuttaget hoppas vi också kunna påverka våra kunders attityd till en mer hållbar skadehantering. Att skadereglera cirkulärt är centralt för att minska kundernas energi- och materialanvändning – vilket är avgörande för att nå Sveriges klimat- och miljömål.

 

Karin Stenmar
Chef Hållbarhet Folksamgruppen
Kapitalförvaltning och hållbarhet

För mobiltelefoner har en specifik ”mobilcirkel” utvecklats som bygger på att kunden lämnar in sin trasiga mobil och får tillbaka en motsvarande återbrukad eller reparerad telefon, med originaldelar och garanti. I samarbete med leverantören återbrukas majoriteten av våra kunders mobiltelefoner. Alla brukbara delar används som en resurs till andra kunders mobiler istället för att bli elektronikavfall. Belastningen på miljön minskar i form av mindre avfall och lägre koldioxidutsläpp. Under 2020 bidrog vår cirkulära skadehantering enligt leverantörens beräkningar till att 2 044 ton koldioxidutsläpp och 2 442 ton avfall kunde undvikas.

Karin Stenmar
Chef Hållbarhet Folksamgruppen
Kapitalförvaltning och hållbarhet

About us