Minskad plastanvändning hos HKScan

Varje steg mot minskad materialåtgång räknas. På HKScan Sweden har man efter en rad tester kommit fram till att det räcker att filma (plasta in) de pallar som går till distributionscenter med 3,9 varv istället för de tidigare 9. Eller enklare uttryckt, istället för att som tidigare filma hela pallen riktar man nu in sig på att endast filma den nedre och övre delen. Read more

About us