Nu skapas kolsänkor i Stockholm

Hallå där Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Hur kan julgranen få ett nytt liv som kolsänka?

– Park- och trädgårdsavfall från Stockholm ska användas för att göra biokol och samtidigt kommer Stockholm Exergi att använda energin som samtidigt frigörs för att producera fjärrvärme. Biokolet kommer att användas som jordförbättringsmedel och bidra till att skapa ett grönare Stockholm. Dessutom binds biomassans kol i marken och på så sätt minskas mängden koldioxid i atmosfären. De julgranar som lämnas in till återvinningscentralerna i Stockholm blir till biokol. På Stockholms stads hemsida finns en karta som visar platser för insamling av julgranar.

Vad är biokol?

– Biokolet består av biomassa som förkolnats genom pyrolys. Det fungerar som ett jordförbättringsmedel som gör att jorden bättre kan hålla vatten, luft och näring. Det växer bättre och därmed binds lite mer koldioxid från atmosfären i ny biomassa. När biokolet hamnat i marken fungerar det dessutom som en ren kolsänka eftersom kolet inte oxideras till koldioxid, utan blir kvar i marken i hundratals till tusentals år framöver.

Ligger inte detta långt bort för ett fjärrvärmebolag att jobba med?

– Fjärrvärmen i Stockholm produceras idag till stor del av spillvärme från renat avloppsvatten och brännbart avfall, och med Stockholm Exergis koncept Öppen Fjärrvärme kan även restvärme från datahallar och andra kylanläggningar tas till vara. Vid produktionen av biokol bildas en förnybar biogas som genom förbränning blir till fjärrvärme. På så sätt kan julgranen sprida värme i våra hem ännu en gång, samtidigt som vi alla bidrar till att minska växthuseffekten.

Read more here

About us