Öppen fjärrvärme ny energimarknad för datahallar

I september 2013 deltog ett hundratal nyckelpersoner och beslutsfattare inom datahallsbranschen på Fortums seminarium om Öppen fjärrvärme för datahallar. Initiativet syftade till att visa hur Fortums nya affärsmodell kan skapa en helt ny energimarknad för datahallar i Stockholm genom att ta tillvara på överskottsvärme som annars skulle gå förlorad.

About us