Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

Den 9 maj anordnade Hagainitiativet tillsammans med Ledarna ett frukostmöte på temat Climate work - profitable?

På plats var bl.a. Ledarnas ordförande Annika Elias som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete samt Anders Egelrud som berättade om sina egna erfarenheter av klimatarbete i rollen som VD för Stockholm Exergi. Miljö- och hållbarhetschefer från Hagainitiativets företag presenterade även ett flertal konkreta exempel på åtgärder från den egna verksamheten där lönsamhet har uppnåtts. Dessa exempel presenterades inom ramen för sex olika kategorier:

  • Brand value and customer loyalty
  • Cost savings
  • Attractive employers and more productive employees
  • New products and business areas
  • Proactive risk management
  • Improved financing opportunities

Till grund för frukostmötet ligger Hagainitiativets nya rapport Climate work - profitable? som är en sammanställning av rapporter som betonar lönsamheten i ett aktivt klimatarbete. Rapporten utgår ifrån ovanstående kategorier och lanseras inom kort.

Lyssna gärna på podcasten för att höra Annika Elias, Anders Egelrud och företagens miljö- och hållbarhetschefer berätta om sina erfarenheter.

Lyssna här

Se bilder

About us