Podcast och reflektion: Hur kan vi lyfta klimatfrågan i valrörelsen?

Lyssna på podcast från seminariet here

Supervalåret 2014 har inletts men än är det öppet vilka frågor som kommer att toppa den politiska agendan. Mot bakgrund av de stundande EU-valet i maj och riksdagsvalet i september anordnade Hagainitiativet frukostseminariet Hur lyfter vi klimatfrågan i valrörelsen? för att tillsammans med representanter från opinionsbildning, forskning, näringsliv och politik diskutera; Kan näringslivet bidra till att få upp klimatfrågan på den politiska agendan? Klimat- och resursfrågorna en viktig del av välfärdsfrågan – varför märks inte detta i den politiska debatten? Hur kan näringslivet och media bidra till att lyfta dessa perspektiv i valet?

En enig panel kunde konstatera att det under de senaste åren har skett en förskjutning av hållbarhetsfrågan inom näringslivet där frågan gått från att ha varit en ren miljöfråga till att bli en tillväxtfråga. Politiken har inte hunnit med i denna förändring och det finns en stor frustration inom näringsliv och forskning att de politiska besluten inte stämmer överens med denna nya verklighet.

Meningarna gick isär om orsaken till att hållbarhetsfrågan inte är högst upp på den politiska agendan och vilken roll politiken och näringslivet bör ha i frågan. Medan Lars Appelqvist, VD Löfbergs, och Anders Egelrud, VD Fortum Värme, som representanter för näringslivet efterfrågade ett tydligt pris på CO2, var Maria Ludvigsson skeptisk till vad politiken kan åstadkomma i klimatfrågan. Hon menade att företag är bäst på att skapa tillväxt och innovation och politiker ska skapa förutsättningar för detta. ”Politiker kan duka bordet men inte ställa fram maten” löd hennes kommentar.

Johan Rockström tryckte istället på att politikerna spelar en mycket viktig roll i att lyfta klimatfrågan och genom att bestämma om tuffa styrmedel kan politiken skapa ett innovationsvänligt klimat och styra utvecklingen åt rätt håll. Vidare konstaterade Rockström att det är pinsamt hur Sverige hamnat på klar efterkälke inom klimatfrågan internationellt.  Johan Hultgren (M) fick möjlighet att stå till svars som representant för alliansen.

Centralt för frukostmötets diskussion var medias roll i framställningen av klimatfrågan. Media har ett ansvar för att rapportera bredare om trender och positiva nyheter och inte bara avslöjanden. PM Nilsson menade att det är ett problem att de stora dagstidningarna väljer nyheter efter deras läsare. Vidare konstaterade Rockström engagerat att klimatfrågan fått ytterligare genomslag globalt, med World Economic Forum i Davos som ett färskt exempel, men av detta hörs inget överhuvudtaget i svensk media. Denna tystnad är ett stort problem, menade Rockström och fick gehör en instämmande panel.

Deltagare:

PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri

Maria Ludvigsson, ledarskribent på SvD

Johan Rockström, chef Stockholm Resilience Centre

Lars Appelqvist, vd Löfbergs

Anders Egelrud, vd Fortum Värme.

Matilda Ernkrans, riksdagsledamot (S)

Johan Hultgren, riksdagsledamot (M)

Nina Ekelund, moderator och programdirektör, Hagainitiativet

About us