Prioritera klimat i upphandlingen!

Stora delar av näringslivet håller på att ställa om – då behöver kommuner och regioner i sina upphandlingar gå i takt med företag så att gröna investeringar premieras.

All offentlig upphandling ska vara klimatneutral. Det offentliga ska gå före för att stimulera grön innovation och verklig omställning. Det är Hagainitiativets åsikt. Att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i sitt remissvar till En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling menar att klimatkrav i offentlig upphandling strider mot det kommunala självstyret och ska kunna bortprioriteras är oroväckande och riskerar att försena klimatomställningen. Detta skriver Nina Ekelund i Aktuell Hållbarhet.

Läs debattartikeln here

About us