Rapportsläpp Time to step up – Aligning EU policy with Paris Agreement

Idag släpper Hagainitiativet EU-rapporten Time to step up – Aligning EU policy with Paris Agreement för att skynda på klimatomställningen.

Klimatpolitiken är inte längre ett enskilt politikområde med en ansvarig minister eller kommissionär. Alla oavsett sektor har ett ansvar och all politik behöver revideras för att 1,5- gradersmålet. Det är också tydligt att Ursula von der Leyens Kommission har betydligt större klimatambitioner än någon annan kommission tidigare haft och täcker stora delar av EU-politiken.

EU är på väg i rätt riktning med många positiva förslag för klimatet, men det finns ett antal åtgärder som fortfarande behövs för ett klimatneutralt EU och ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Rapporten fokuserar på ett antal direktiv inom transport, livsmedel, energi och handel.

– Att styra om EU:s handelspolitik mot gröna investeringar och cirkuläritet är helt avgörande för att klara klimatomställningen. Sveriges nationella politik är ofta ett resultat av beslut som tagits på EU-nivå och genom vårt medlemskap finns det stora möjligheter att påverka politikens inriktning. EU är en av världens största handelspartners och värdet av producerade varor och tjänster inom unionen motsvarade år 2019 16,4 biljoner euro, säger Nina Ekelund generalsekreterare för Hagainitiativet.

 

Läs hela rapporten här.

About us