Rønnaug Vinje: Vi uppdaterar våra hållbarhetsmål

Företagsklimatet ser väldigt annorlunda ut nu mot när jag började min karriär inom hållbarhet för 10 år sedan. Företagen har starka krav på sig att leverera värde långt utöver avkastningen för investerarna. De måste fortfarande leverera vinst, men samtidigt ta sig an viktiga sociala och miljömässiga utmaningar.

På Coca-Cola Enterprises (CCE) ville vi bättre förstå de framtida förväntningarna på vår verksamhet, genom att se på om dagens och framtidens ledare anser att företagen i dag gör tillräckligt för att hantera de globala hållbarhetsutmaningarna. Vi bad The Doughty Center for Corporate Responsibility på Cranfield University, samt Net Impact och The Financial Times att undersöka förväntningarna på företag i samhället från båda generationerna.

Undersökningen visade att det finns en stark samsyn på temat vinst och ändamål: 90% av framtidens ledare och 88% av dagens ledare anser att företag borde ha en socialt ändamål. Däremot är det bara en av fem framtida ledare som tycker att företagen redan har det, jämfört med fyra av fem av dagens ledare. Det betyder antingen att företagen inte gör tillräckligt för att adressera globala hållbarhetsutmaningar eller att de inte kommunicerar tillräckligt väl vad de faktiskt gör.

Ledningens inställning samt otydliga riktlinjer från regeringar ansågs utgöra hinder för att kombinera vinst och ändamål och hinder för företag att agera så som framtidens generationer förväntar sig.

På CCE arbetar vi aktivt med att integrera hållbarhet i vår affärsmodell och i våra strategier. I år har vi gått igenom våra mål för klimat och hållbarhet, mycket på grund av de snabbt ändrade förväntningarna från våra intressenter. Vi har intervjuat centrala personer och hållit rundabordsdiskussioner om vad som kommer att vara våra viktigaste hållbarhetsutmaningar de närmaste åren, samt hur vi ska svara upp mot de utmaningarna.

Rapporten, som också är tydlig med affärsnyttan, tas nu vidare av våra interna styrgrupper för CSR, för att kunna integrera resultaten i vår affärsmodell. Det här kommer att ta tid eftersom vi vill involvera så många kollegor som möjligt i processen, också från The Coca-Cola Company.

Historiskt har hållbarhet kunnat betyda allt från att ge pengar till välgörenhet, via biobiljetter till de anställda, till att minska vattenanvändningen. Saker som är bra att göra. I dag är det så mycket mer. I dag är det affärskritiskt och förväntningarna från våra kunder och konsumenter kan förändras från en dag till nästa.

About us