Så tycker svenska EU-parlamentariker om EU:s utsläppshandel

I våras presenterade Hagainitiativet rapporten 15 förslag för ett EU ETS i linje med 1,5-gradersmålet inför att EU-kommissionen ska revidera EU:s utsläppshandel under 2021. Vi har skickat ut en enkät till svenska EU-parlamentariker om vad de tycker om EU ETS utifrån Hagainitiativets positioner. Vi har fått svar från alla partier utom SD, C och L. Nedan presenteras partiernas svar.

 

 

 

Kommentar Socialdemokraterna: Frågan om negativa utsläpp och beräkningen samt bokföringen av desamma bör avgöras i överliggande EU-lagstiftning och är kopplad till de pågående förhandlingarna om EUs klimatlag. Först därpå bör dessa diskussioner föras i sektorsspecifik lagstiftning som ETS.

Kommentar Moderaterna: Moderaterna tror att det hade varit bra att ha allt samlat i EU ETS:en och vill undersöka det vidare. Om inte det går kan vi tänka oss att stötta en egen mekanism utanför EU ETS.

Kommentar Socialdemokraterna: Flygets klimatpåverkan måste minska. Under ETS betalar idag flyget enkom för 15% av sina utsläpp. Det är inte rimligt eller förenligt med en hållbar utveckling. Vi har också reservationer gällande utformningen och genomförandet av CORSIA, vara klimatnytta riskerar bli otillräcklig för att ligga i linje med Parisavtalet. Om så blir fallet ska EU ha möjlighet att fortsatt minska flygets klimatpåverkan genom ETS även efter att CORSIA trätt ikraft.

Kommentar Moderaterna: Moderaterna anser att både flyget och sjöfarten ska vara inkluderade i EU ETS. Men för att undvika koldioxidläckage och minskad konkurrenskraft måste också internationella regelverk på plats. Vi måste arbeta både på EU-nivå och internationell nivå – då både med EU ETS och Corsia samt IMO.

Kommentar Miljöpartiet: Ta bort fri tilldelning och inför höghöjdseffekt.

 

 

Övriga kommentarer från undersökningen

Kristdemokraterna skriver i mail gällande undersökningen:

Kristdemokraterna står bakom målet om klimatneutralitet till 2050 och en ambitionshöjning av 2030-målen. De klimatpolitiska verktygen – som exempelvis utsläppshandeln – ska naturligtvis ”ställas in” för att matcha detta. Exakt vad detta innebär för utsläppshandeln har KOM sagt att de kommer återkomma till efter att 2030-målet uppdateras. Kristdemokraterna i Europaparlamentet inväntar detta innan vi tar ställning rörande detaljer kring ETS:ens framtida utformning.

About us