Staten och det offentliga ska gå före

Hagainitiativet medverkar till att den svenska och internationella politiken är i linje med 1,5-gradersmålet:

– Ökat stöd till tillståndsmyndigheterna för att påskynda tillståndsprövningar

– All offentlig upphandling ska vara klimatneutral, det offentliga ska gå före vilket stimulerar grön innovation. (Läs här)

– Skärpta direktiv till myndigheter och bolag för att klara klimatomställningen:
a) Innovation i beslutsfattande (röj undan hinder och bli ett växthus för idéer)
b) Staten kan bidra till att minska risken för att öka gröna tekniksprång

– Ställ klimatkrav ur ett livscykelperspektiv på byggnationer, infrastruktur och produkter. (Read more)

Läs också:
Hagainitiativets intervju med Ingrid Bonde, ordförande Klimatpolitiska rådet (20/3-20) (Read more)

Hagainitiativets intervju med Isabella Lövin, miljö- och klimatminister (27/11-19) (Läs här)

About us