Svante Axelsson om klimatåret 2013

Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, utfrågas av Hagainitiativets Nina Ekelund om sina förväntningar på klimatåret 2013.

Den ekonomiska krisen ligger som en skugga över alltihop. Om man inte kan kombinera miljöpolitiken med lösningar av politikens kortsiktiga ångest över jobb och tillväxt, kommer man inte in i debatten. Man måste bli smartare i att försöka förlösa den kortsiktiga ångesten med det långsiktiga.

About us