Världens största upprop för högre klimatpris

I mars började vi i Hagainitiativet samarbeta med företagsnätverken Climate Leadership Coalition i Finland och Skift i Norge för att få stöd för bättre prissättning på koldioxid. Idag har vårt upprop Call on Carbon fått stöd från närmare 25 procent av näringslivet (även städer, universitet och företagsnätverk) i världen.

Varför backar näringslivet upp uppropet?
– Det är bättre att ställa om än att vänta; kunderna och medborgarna vill se omställning nu. Om man inte ställer om, riskerar företaget bli en ny Facit eller Kodak. Skrivmaskinen och kameran ersättes av dator och telefonkamera, det gick snabbt. Samma utveckling ser vi inom klimatområdet.

Varför ska man höja priset på koldioxid?
– Vi behöver femfaldiga investeringarna för att klara 1,5-gradersmålet enligt FN:s Emission Gap Report. Det mest effektiva är att höja priset på koldioxid. Det leder till att de fossila utsläppen fasas ut och de gröna investeringarna gynnas.

Vill vi då ha ett globalt pris på koldioxid?
– Nej, Call on Carbon riktar sig till regeringar i världen för att sätta effektiva priser vilket exempelvis kan vara utsläppshandel, koldioxidpris eller klimatklubbar. Ett pris globalt är svårt då det finns länder som aldrig skulle sätta pris på sina utsläpp och länder har olika ekonomier med olika förutsättningar. Idag har bara 25 procent av utsläppen pris, och en bråkdel av dessa priser är effektiva. Tempot måste öka och därför driver företagen på sina regeringar om effektiv och robust koldioxidprissättning.

Vilka påverkar vi?
– Vi har skickat 196 brev till alla regeringschefer i världen med stöd från alla som backat upp Call on Carbon. I veckan möts ledarna i G20 och i helgen drar klimattopmötet i Glasgow igång. Vi vill att de ska veta att det finns en stor del av näringsliv som vill se högre pris på koldioxid. Nu kommer trycket inte bara från Norden utan hela världen.

Vilka stödjer uppropet?
– Undertecknarna kommer från både globalt och nationellt näringsliv, från industrisektorer inklusive ledare för Internationella Handelskammaren som representerar 45 miljoner företag i över 130 länder. We Mean Business som arbetar med företag och investerare med ett marknadsvärde nära till 25 biljoner USD, UN PRI vars medlemmar har över 120 biljoner USD tillgångar under förvaltning, Copa-Cogeca, som representerar 22 miljoner bönder och 22 000 jordbrukskooperativ och Orgalim, Europas teknologiindustri som består av 770 000 företag.

Går det fortfarande att signera?
Javisst, det är fortfarande öppet. Signera here.

Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet

Varför ska man höja priset på koldioxid?
- Vi behöver femfaldiga investeringarna för att klara 1,5-gradersmålet enligt FN:s Emission Gap Report. Det mest effektiva är att höja priset på koldioxid. Det leder till att de fossila utsläppen fasas ut och de gröna investeringarna gynnas.

Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet

About us