Vasakronan energieffektiviserar Garnisonen

Kvarteret Garnisonen i Stockholm är Sveriges största sammanhängande kontorsarbetsplats och en stor del av lokalerna byggdes under 1970-talet. Under 2011 påbörjades ett omfattande energieffektiviseringsprojekt med målet att sänka energianvändningen med 45 %, eller 2,1 megawattimmar. Den minskade energianvändningen motsvarar en årlig kostnadsbesparing på 2,1 miljoner kronor.

About us