White Arkitekter ny medlem i Hagainitiativet

White Arkitekter går med i Hagainitiativet för att tillsammans med andra svenska företag kunna påverka och inspirera i utvecklingen mot ett klimatneutralt Sverige. Hagainitiativet verkar inom näringslivet för att tillsammans med politiken förbättra förutsättningarna för klimatarbete. I nätverket ingår sedan tidigare företag från ett flertal branscher.

White är ett av världens 100 största arkitektkontor med och verksamhet i bland annat Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika. Företaget har sedan slutet av 90-talet haft stort fokus på att driva utvecklingen inom hållbar arkitektur, design och samhällsbyggnad. White har satt målet att alla projekteringsuppdrag ska vara utformade enligt principer för cirkulär arkitektur och klimatneutrala från 2030 och framåt.

– Hållbarhet är en självklar del av vår vision och vårt erbjudande. Som arkitekter har vi stor påverkan på projektens utformning vilket i sin tur påverkar klimatavtrycket. Vi har både ansvar och utrymme att driva mot en hållbar utveckling. För att lyckas nå klimatmålen och ställa om till en mer cirkulär ekonomi, krävs att företag och branscher arbetar tillsammans. Vi vill bidra till att driva förändring i hela samhället och då är Hagainitiativet en utmärkt plattform för att kunna inspirera och påverka, både oss själva, men även näringslivet och politiken, säger Alexandra Hagen, vd White Arkitekter.

Allt fler företag ser nyttan av samarbete, både för att skapa nya affärer och för kunskapsutbyten. Många sätter upp ambitiösa klimatmål men för att klara klimatutmaningarna behöver det även finnas en tydlig och långsiktig politik i Sverige och EU.  Hagainitiativet samlar företag som har ett stort engagemang för att minska utsläppen och för att nå visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Från och med 2023 har Hagainitiativet ett ökat fokus på biologisk mångfald och resiliens och kopplar samman detta med klimatarbetet.

– Bygg- och fastighetssektorn står idag för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, vilket gör att det finns stor potential att sänka klimatpåverkan. Arkitekter har stora möjligheter att verka för minskad klimat- och miljöpåverkan inom sektorn genom att skapa innovativa och hållbara lösningar som ett viktigt bidrag i klimatomställningen. Vi välkomnar White Arkitekter in i Hagainitiativet och är oerhört glada över att få in ett ambitiöst företag som är och vill vara drivande i klimatomställningen, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

Presskontakt:
Anna Graaf, hållbarhetschef White Arktitekter, mobil: 070 510 16 62

Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet, mobil: 073 502 24 64

About us