Inspiration

2019-11/stena-recycling-high-res-62-1280x400-compqual80.jpeg

Circular Initiative - Ny arena för cirkulära flöden

Närmare 300 miljoner ton koldioxid från tung industri kan sparas med cirkulär ekonomi enl…
Read more >>
Published 17 September, 2019
2019-09/l-fbergs-2.jpg

Löfbergs har halverat sin klimatpåverkan

Målet var att minska de egna utsläppen av växthusgaser med 40 procent innan år 2020. Nu ä…
Read more >>
Published 16 September, 2019
2019-09/mor-tter.jpg

Axfood räddar 100 ton morötter från matsvinn

Genom att slopa den frivilliga klass 1-märkningen på morötter tas även de lite mindre mor…
Read more >>
Published 16 September, 2019
2019-09/1568646888_ny-energi-sluter-cirkeln.jpg

Pelletspannor vid plantskolor minskar utsläpp till nära noll

Med tolv nya pelletseldade värmepannor vid plantskolorna i Vibytorp och Trekanten minskar…
Read more >>
Published 16 September, 2019
2019-09/l-fbergs.jpg

Med små och stora steg mot minskad klimatopåverkan

MED SMÅ OCH STORA STEG MOT MINSKAD KLIMATPÅVERKAN Under 2018 minskade Löfbergs sin klim…
Read more >>
Published 16 September, 2019
2019-09/preem.jpg

Ny anläggning ska ge en miljon kubikmeter förnybart

Preem planerar för en ny anläggning vid raffinaderiet i Göteborg. Den nya anläggningen be…
Read more >>
Published 16 September, 2019
2019-09/lantm-nnen.jpg

Lantmännen ökar andel förnybar energi

Lantmännen HQ tar ytterligare steg mot mål för minskade klimatutsläpp, ökad energieffekti…
Read more >>
Published 16 September, 2019
2019-09/nouryon.png

Så gör Nouryon elektricitet från processvatten

Visste du att det går att producera energi genom att mixa saltvatten med färskvatten? Nou…
Read more >>
Published 16 September, 2019
2019-09/1568645498_sk-rmklipp-hk.png

HKScan Sweden ersätter all svart plast

Materialeffektivitet och återvinning är viktiga delar av HKScan Swedens hållbarhetsarbete…
Read more >>
Published 16 September, 2019
2019-09/image.jpg

Etanolarena Östergötland - Världsledande biodrivmedelsteknik för hållbara godstransporter

Lantmännen Agroetanol AB ingår i nylanserade Etanolarena Östergötland – ett innovationskl…
Read more >>
Published 16 September, 2019
2019-09/1568644866_axfood-inspiro.jpg

Axfood antar mål om halverat matsvinn

Axfood har i samband med en revidering av sitt hållbarhetsprogram beslutat att matsvinn…
Read more >>
Published 16 September, 2019
2018-10/1538754058_lantm-nnen.jpg

Lantmännen har minskat sina koldioxidutsläpp med 40 % sedan 2009

Människans produktion av mat står för en betydande del av världens klimatpåverkande utslä…
Read more >>
Published 5 October, 2018