Klimat, säkerhet och geopolitik - Hur navigerar vi i coronatider? Digitalt frukostseminarium 25 augusti

Datum: Tisdag 25 augusti 2020
Tid: 08.30-10.00
Plats: Digitalt
Arrangörer: Hagainitiativet, Mistra Geopolitics, Stockholm Environment Institute

  • Hur påverkas klimatarbetet internationellt, nationellt och i företagen av corona-pandemin?
  • Vilka är de nya geopolitiska konsekvenserna? Effekter på matförsörjning, säkerhetsfrågor, nya handelskonflikter?
  • Hur får vi fart på klimatomställningen i detta nya läge?

Välkomna att starta hösten med ett lärorikt och inspirerande webinarium om risker och möjligheter i de osäkra tider vi befinner oss i. Vi kommer att ta del av företagares utmaningar och uppmaningar, lyssna till hur politiker resonerar och samtala med forskare vars forskning bara ökar i relevans ju mer världen förändras.

Medverkande:
Kristina Bergendal, senior rådgivare för strategiska frågor, FOI
Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet samt vice vd Folksam
Åsa Persson, forskningschef SEI
Johan Kuylenstierna, vice ordförande klimatpolitiska rådet
Björn-Ola Linnèr, professor miljövetenskap, LiU
Anna Karin Hatt, vd LRF
Kalle Hallding, senior forskare, SEI
Med flera.


Moderatorer:
Eva Krutmeijer, Mistra Geopolitics
Nina Ekelund, Hagaintiativet

Anmäl dig nu så ses vi i augusti! Programmet uppdateras kontinuerligt här.

2020-06/klimat-s-kerhet-och-geopolitik-mistra.jpg