About us

Hagainitiativet vill visa att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen och att det är möjligt att klara omställningen om företagen involveras samtidigt som politiken bidrar med ambitiösa, långsiktiga och förutsägbara spelregler.

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetat för att minska näringslivets klimatpåverkan sedan 2010. Hagainitiativet samlar företag som engagerar sig för att minska sin klimatpåverkan för att nå Hagainitiativets vision om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vägen framåt för Hagainitiativet är att engagera företag från olika branscher i näringslivet och visa på kopplingen mellan ambitiösa klimatstrategier och ökad lönsamhet.

Samtidigt visar också Hagainitiativets medlemsföretag att ett aktivt klimatansvar ger tydliga ekonomiska fördelar. Därför vill Hagainitiativet inspirera andra företag till att skärpa sina utsläppsmål och öppet och transparent redovisa sitt klimatarbete genom årliga klimatbokslut.

Vad vill vi uppnå? Ett lönsamt näringsliv i Sverige, Europa och världen som bidrar till att driva på klimatomställningen, inspirera genom samarbete med politiken, forskningen och det civila samhället.

Background

The Haga Initiative was initiated in late 2010. The network consists of thirteen companies; Axfood, Coca-Cola Europacific Partners Sweden, Folksam, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Preem, Stena Recycling, Stockholm Exergi, Sveaskog and Swedbank. 

0
Companies
0
Bn SEK revenue
0
Employees
0
1,4 Mton CO2e emissions reduction

Our strategy

The Haga Initiative strives towards a profitable business sector without climate impact.
Members of the Haga Initiative act together to create the business conditions needed to reach this goal. Members act as climate action role models within their respective business sectors.

The Haga Initiative operates in the business sector. The network cooperates with politicians and policymakers to improve the prerequisites for increased climate effort in business.

Climate targets

The Haga Initiative member companies have decided to become fossil free within their own operations by 2030. The new targets imply that the members of the initiative will reach zero emissions 15 years before the time frame of the Swedish government’s climate goals. The ambition is to show that Swedish companies can reduce their climate impact while increasing profitability and creating job opportunities, thus contributing to improved welfare.

Become a member

Would you like to become a member of one of the most influential climate networks in the Nordics? The Haga Initiative was established more than ten years ago. We connect sectors and show the business benefits and possibilities of climate action.

Commitment

The Haga Initiatives vision is “a profitable business sector without climate impact” .

Contact