Hagainitiativet står för åtta procent av Sveriges totala utsläppsminskning sedan 2010