Folksam

Vad gör ert företag inom biologisk mångfald?

Folksamgruppens största negativa påverkan på biologisk mångfald kommer från placeringsportföljen,
det är även där den största möjlighet till att bidra positivt finns. Idag ser Folksamgruppen att det
saknas tillräckligt med information för att kunna bedöma investeringsmöjligheterna för biologisk
mångfald, något som förhoppningsvis förändras med EU:s nya standarder för rapportering genom
CSRD samt Taxonomin. Folksamgruppen genomför även ett eget arbete att förbereda inför
lagkraven.

2022 gjorde Folksamgruppen en investering på ca 1 miljard kronor i en obligation från
Världsbanken, där pengarna bland annat ska finansiera projekt kopplade till biologisk mångfald.

Folksamgruppen har även undertecknat Financial Institution Statement ahead of Convention of
Biological Diversity (CBD) COP15.

Vi klimatkompenserar våra utsläpp genom Vi-skogen, där arbetet inkluderar agroforestry-projekt
vilket bidrar till att återskapa naturliga ekosystem.

Vi har en KRAV-märkt restaurang i vårt kontor i Skanstull och är stolta över att kunna erbjuda våra
kollegor bra mat och dessutom främjar hållbarare odlingsmetoder.

Varför arbetar ni med biologisk mångfald?

För Folksamgruppen är biologisk mångfald både ett väsentligt hållbarhetsområde och ett kommande
utökat rapporteringskrav genom The Sustainable Finance Action Plan och samt genom EU:s
standarder för hållbarhetsrapportering inom CSRD.

Förlusten av biologisk mångfald och därmed fungerande ekosystemtjänster kommer även att bli en
allt större källa till risker för försäkringssektorn.