Folksam

Klimatmål

Folksamgruppen har två övergripande klimatmål: Nettonollutsläpp av växthusgaser i den egna verksamheten till 2030 och i placeringsportföljerna till 2050. Under 2021 presenterades även delmål till 2025 för placeringsportföljerna. Delmålen innebär att klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29%, och att en större andel av portföljernas största utsläppare ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål. Dessutom antog Folksamgruppen nya mål för att främja tillgången av gröna investeringar. Folksam arbetar även med skadeförebyggande åtgärder och cirkulär skadereglering med målet att minska koldioxidutsläppen.

Hur ska målen nås?

Klimatmålen för placeringsportföljerna ska primärt nås genom olika påverkansaktiviteter riktade mot befintliga innehav. Klimatmålen samt det övergripande arbetet inom Nettonollalliansen innefattar en uttalad ambition om att minska utsläppen av växthusgaser i den reala ekonomin. För att uppnå detta planerar Folksamgruppen att försöka påverka de bolag vi äger att ta ett större ansvar i klimatomställningen. Till 2025 är målet även att minst 50 procent av de 86 största utsläpparna i Folksamgruppens placeringsportföljer ska ha antagit vetenskapligt förankrade klimatmål.

I utsläppen från den egna verksamheten, med mål om nettonoll 2030, inkluderar Folksamgruppen scope 1, 2 och vissa delar av scope 3, bland annat resor och förbrukningsvaror. De största utsläppskällorna är uppvärmning och elförbrukning till kontorslokalerna samt tjänsteresor med flyg och bil. Folksamgruppen har tydliga reseriktlinjer som främjar ett klimateffektivt resande och arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringsåtgärder. Dessutom har Folksam, som enda bolag i sin bransch, miljömärkningen Bra Miljöval på sina hem-, villa-, fritidshus- och bilförsäkringar. Där ingår bland annat krav på att enbart använda Bra Miljövalmärkt el till hela verksamheten.

Kontaktperson
Karin Stenmar, hållbarhetschef, Folksam

Folksam har en lång tradition av att "göra gott" men för mig är hållbarhet mer hjärna än hjärta. Vi vill göra goda affärer som på lång sikt skapar värde för våra ägare, kunderna. Konkret innebär det att vi ställer tuffa krav på kvalitét och resurseffektivitet i allt från kapitalförvaltning och skadereglering till energianvändning i vår egen verksamhet. Detta bidrar till Folksams ekonomiska styrka.

Ylva Wessén
vd, Folksam

Om oss