JM

Klimatmål
JMs klimatpåverkande utsläpp ska vara nära noll till år 2030. Det innebär att de ska sänka utsläppen så nära noll det går, på egen hand och längs hela värdekedjan. Målet omfattar såväl scope 1, 2 och 3, dvs byggmaterial, arbetsmaskiner, persontransporter och energianvändning under produktionen samt två år i drift.

Hur ska målet nås?
JM har lyckats väl med att minska de egna utsläppen från energianvändning och persontransporter. From hösten 2022 ställer JM krav på att de fordon och arbetsmaskiner som de hyr in till deras arbetsplatser ska ha förnybart i tanken eller vara eldrivna, vilket kommer bidra till en viktig minskning av våra utsläpp. Den stora utmaningen för bostadsutvecklare i allmänhet och så även för JM är utsläppen som uppstår vid tillverkning av materialen som används. From 1 oktober 2022 använder JM klimatförbättrad betong i alla deras platsgjutna konstruktioner i deras svenska projekt. Samtidigt följer och driver JM på utvecklingen av ännu mer klimatsmart betong, testar andra material med lägre klimatpåverkan och arbetar systematisk för att minska avfallet samt utveckla cirkulära flöden.

Genom klimatberäkningar på alla JMs avslutade projekt skaffar de sig kunskap och insikter för att få reda på om de gör rätt och för att kunna fatta beslut om vilka insatser som behövs på deras väg mot nära noll 2030.

Kontaktperson
Maria Sandell, hållbarhetschef, JM,

JM är en av Nordens ledande bostadsutvecklare och har ambitionen att vara branschledande även när det gäller hållbarhet. Vi har satt ett ambitiöst klimatmål. Klimatnytta skapas när vi tar viktiga beslut som att införa klimatförbättrad betong och att det endast är förnybart som ska hamna i tanken. Vi har långt kvar till målet och många fler beslut måste fattas men om vi arbetar tillsammans med och i god dialog med våra leverantörer, våra medarbetare, kommuner, forskare och företag både i och utanför vår egen bransch känner jag mig hoppfull kring att vi kommer lyckas.

Johan Skoglund
vd och koncernchef, JM

Om oss