McDonald’s Sverige

Klimatmål 
McDonald’s har en målsättning att minska koldioxidutsläppen med 40 % i förhållande till antalet gäster till 2020, utifrån basår 2010. De utsläpp som ingår i klimatmålet är scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. Utöver detta finns ett mål om att nå 95 % förnyelsebart bränsle för leverans av råvaror till restaurang till år 2020.

Hur ska målen nås? 
Utsläppsreduktioner skall ske genom att McDonald’s fortsätter välja energieffektiv utrustning som exempelvis CO2-givare som styr ventilationen efter antalet gäster, LED-belysning, energieffektiva fritöser m.m. McDonald’s har hittills minskat sina direkta utsläpp i förhållande till antalet gäster med 40 % sedan 2010. Detta tack vare minskat resande, energieffektiviseringar och att allt fler restauranger köper förnyelsebar el. Klimatmålet uppnåddes december 2012. Nu arbetar McDonald’s med att fortsätta reducera sina koldioxidutsläpp ytterligare till 2020.

När det gäller leveranserna av råvaror körs dessa på RME i allt större utsträckning. Under 2013 körde lastbilarna på ca 84 % förnyelsebart bränsle. Tack vare att RME ersätter diesel är koldioxidutsläppen cirka 690 ton lägre än om lastbilarna enbart kört på diesel.

Kontaktperson 
Henrik Nerell, miljöchef, McDonald´s

Joachim Knudsen
vd, McDonald’s Sverige

Om oss