Stockholm Exergi

Klimatmål
Uppnå en klimatpositiv verksamhet 2025 genom att minska egna utsläpp och producera minusutsläpp.

Hur ska målen nås?
Stockholm Exergi ska minska utsläppen vid energiåtervinning ur restavfall genom att fortsätta att aktivt bidra till att restavfallet från hushåll och verksamheter sorteras allt bättre så att återvinningen av framför allt fossilbaserade plaster ökar och på sikt genom infångning av koldioxid minska de kvarvarande klimatpåverkande utsläppen med 90 procent.

Genom bio-CCS planerar Stockholm Exergi att skapa permanenta minusutsläpp som överstiger vår värdekedjas klimatavtryck.  Genom minskade utsläpp och minusutsläpp från bio-CCS som motverkar företagets egna residualutsläpp kan Stockholm Exergi nå netto noll i klimatpåverkan. Genom bio-CCS kan företaget även därutöver erbjuda minusutsläpp som en premiumprodukt för andra verksamheter som på liknande sätt vill nå netto-noll i klimatpåverkan.

Kontaktperson
Ulf Wikström, hållbarhetschef, Stockholm Exergi

Vi utvecklar hållbara affärsmodeller inom fyra områden: ett effektivt energisystem som återvinner energi från samhället, kraftvärme med elproduktion där och när den behövs, cirkulära lösningar som minskar avfallsbehandlingens klimatavtryck samt satsning på teknik för infångning och lagring av koldioxid.

Anders Egelrud
vd, Stockholm Exergi

Om oss