1 av 3 stora bolag på börsen sätter klimatmål i linje med Parisavtalet

En kraftig förbättring med klimatmålen har under pandemiåret skett hos de stora bolagen på börsen. 1 av 3 bolag sätter klimatmål som halverar utsläppen till 2030, vilket är att jämföra med förra årets rapport då 1 av 5 bolag hade halveringsmål. Av börsens 105 bolag är det bara 7 bolag som inte har klimatmål i år, en minskning från 41 bolag år 2020. Detta förbättrade resultat visar Hagainitiativet i årets Ambitionsindex 2021.

Hagainitiativet har undersökt vilka av börsens stora bolag (105 bolag) har mål att halvera sina utsläpp till 2030, i enlighet med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Undersökningen genomfördes mars till mitten på maj 2021. Rapporten färdigställdes under maj 2021.

Undersökningen visar att av 105 börsbolag:

  • 41 börsbolag (39 procent) har satt tydliga mål om att halvera utsläppen till 2030 och får grönt ljus.
  • 35 börsbolag (33 procent) har satt tydliga mål men halverar inte varje decennium och får gult ljus.
  • 22 börsbolag (21 procent) har klimatmål, men saknar tidsatta klimatmål och/eller minskningstakt med siffror och får rött ljus.
  • 7 börsbolag (7 procent) saknar klimatmål och får svart ljus.

 

Resultatet innebär att 64 bolag inte har klimatmål i linje med vad forskningen kräver. Av de 9 investmentbolagen är det två bolag som satt mål att halvera sina utsläpp i scope 1 och 2 samt sätta relevanta mål scope 3.

Jämfört med Ambitionsindex 2020 är detta en klar förbättring. År 2020 hade enbart 20 av 100 bolag halveringsmål, i år har nästan antalet fördubblats. Förra året hade 59 bolag klimatmål, i år är det 98 bolag och den gruppen som inte har klimatmål har minskat från 41 bolag till 7. Förra året fick ingen bank grönt ljus, i år är det två bolag som får grönt ljus och en tredje bank är nära.

– Vilket glädjande besked! Det ökade tempot hos näringslivet och de stora bolagen på börsen beror sannolikt på flera olika saker, men det bidrar nog med att EU satt upp mål att minska utsläppen med 55 procent till 2030, ett ökat globalt tryck med USA som klivit fram på klimatarenan och regeringens satsning på Fossilfritt Sverige, som bidrar med att undanröja hinder i klimatomställningen, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet.

 

Läs Ambitionsindex 2021 här

 

Presskontakt:
Nina Ekelund, generalsekreterare, 0735-022 464, nina.ekelund[at]hagainitiativet.se
Deniz Butros, pressansvarig, 0764-271 580, deniz.butros[at]hagainitiativet.se

Om oss