20. Hållbara livsmiljöer ovanpå det redan byggda

Att bygga på befintliga byggnader istället för att riva och bygga nytt sparar stora mängder resurser och energi. Det möjliggör förtätning, förlängd livslängd och cirkulärt byggande med lägre klimatpåverkan. Markbehovet minskar samtidigt som man kan nyttja existerande kommunikationer och infrastruktur. Timber on Top är ett forskningsprojekt med syftet att öka kunskapen om på- och tillbyggnader med biobaserade material och prefabricerade byggsystem. Ett bra exempel är påbyggnaden av den gamla industrifastigheten Trikåfabriken i Stockholm som har förvandlats till ett modernt och hållbart kontorshus.

Se film om Trikåfabriken: https://vimeo.com/469698859

Om oss