29 skördar kvar till ett klimatneutralt jordbruk

Claes Johansson, Lantmännens hållbarhetschef, reflekterar utifrån seminariet Framtidens Jordbruk – 29 skördar kvar.

 

För ett år sedan samlades vi för lansering av rapporten Framtidens Jordbruk. Då presenterade vi Lantmännens strategi för ett hållbart och lönsamt svenskt jordbruk med sikte på klimatneutralitet år 2050. Vi konkretiserade vad som krävs inom elva kritiska områden, och identifierade möjligheter och hinder. Sedan dess, under 2020, har vi satt vår strategi i verket och fått igång den långsiktiga satsning detta innebär. Nu är det 29 skördar kvar.

Den 25 november 2020, ett år efter lanseringen, samlades vi igen för ett seminarium om Framtidens Jordbruk. Nyckelaktörer i den fossilfria omställningen som representerade tekniken, marknad och politiken fanns med i programmet. Ämnet väcker intresse, fler än 400 deltagare lyssnade in och många ställde frågor. Vi presenterade ett axplock av pågående projekt och hörde experter och samarbetspartners från olika delar av värdekedjan berätta om konkreta initiativ.

Under 2020 har vi drivit många spännande projekt. Vi introducerar allt mer biologiska lösningar för växtskydd, vi genomför test för utveckling av klimatsmart foder, vi utvecklar möjligheten att använda cirkulerad lantbruksplast. Kolinlagring i jordbruksmark ökar med användningen av mellangrödor där våra nya fröblandningar spelar en viktig roll. Ett nytt tillväxtpaket för svenskt lantbruk har lanserats. Det handlar om allt från att stimulera investeringar på gårdsnivå till att påverka satsningarna på export av svenska livsmedel. Inom ramen för tillväxtsatsningen samarbetar vi bland annat med Sweden Food Arena och Hållbar livsmedelskedja. Med grund i vår rapport och den positiva utveckling vi sett under 2020 vet vi att vi kan öka skördarna med 50% fram till 2050, och samtidigt uppnå klimatneutralitet.

Vi har också utvecklat konkreta åtgärder på gård under året, inom vårt odlingsprogram Klimat & Natur. Genom odlingsprogrammet främjas klimatsmart växtnäring, minskad användning av fossila resurser och biologisk mångfald, till exempel genom precisionsodling, sparsam körning, anläggning av lärkrutor och termiskt betat utsäde som minskar användningen av kemiska medel. Under 2020 har vi utvecklat nya kriterier inom Klimat & Natur som handlar om fossilfri körning och blommande zoner.

Lantmännens ordförande Per Lindahl som inledde seminariet lyfte bland annat fram att bra mat måste få kosta lite mer. Mat är idag så billigt att var femte matkasse vi bär hem åker i soporna. Det är orimligt menade Per och jag instämmer. Här ligger ett ansvar på hela livsmedelskedjan att förmedla kunskap och skapa förståelse hos slutkonsumenter, att paketera attraktiva erbjudanden och att bjuda in konsumenter till att vara med och bidra.

Fram till 2050 ska många steg fortsatt tas. Vi fortsätter arbetet och målsättningen är att vi, när vi kommer tillbaka om ytterligare ett år, kan visa ännu fler konkreta steg på vägen.

Mat är idag så billigt att var femte matkasse vi bär hem åker i soporna. Här ligger ett ansvar på hela livsmedelskedjan att förmedla kunskap och skapa förståelse hos slutkonsumenter, att paketera attraktiva erbjudanden och att bjuda in konsumenter till att vara med och bidra.

Claes Johansson,
Hållbarhetschef Lantmännen

Om oss