3 av 4 börsbolag har nu mål i linje med Parisavtalet

För fjärde året i rad har Hagainitiativet undersökt vilka av de stora bolagen på börsen som har mål att halvera sina växthusgasutsläpp till 2032, det vill säga i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Undersökningen sammanfattas i rapporten Ambitionsindex 2023.

Årets Ambitionsindex visar att 75 procent av börsbolagen nu har tydliga mål om att halvera utsläppen till 2032 i scope 1 och 2. 75 procent är en kraftig ökning från 20 procent 2020, 39 procent 2021 och 66 procent 2022.

Ambitionsindex 2023 visar även att 56 procent av börsbolagen har tydliga mål om att halvera utsläppen till 2032 i scope 3. Även detta en tydlig ökning från 34 procent 2021 och 38 procent 2022.

– Att andelen företag med ambitiösa klimatmål fortsätter ökar är mycket glädjande, och bevisar återigen att näringslivet är en viktig kraft i lösningen på klimathotet, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

– Kraften i näringslivet är tydlig. Företagen vill bidra till att Parisavtalet nås, men för att lyckas behöver företagen att politiken bidrar med ambitiösa, långsiktiga och förutsägbara spelregler, säger Nina Ekelund.

Enligt GHG-protokollet innefattar scope 1 direkta utsläpp av växthusgaser från verksamheten. Scope 2 innefattar utsläpp från inköpt el och värme. Scope 3 sammanfattar indirekta utsläpp från företagets hela värdekedja. I ambitionsindex redovisas scope 1 och 2 för sig och scope 3 för sig.

Undersökningen genomfördes under juni till november 2023. Samtliga bolag som inte bedömdes klara halvering kontaktades under november 2023. Rapporten färdigställdes under december 2023.

Läs rapporten här.

 

Om oss