32. Tork PaperCircle® – världens första återvinningstjänst för pappershanddukar

Tork PaperCircle® är en innovativ cirkulär tjänst som utvecklats i nära samarbete med kunder och partners. Där avfall används som en resurs genom att omvandla använda pappershanddukar till nya mjukpappersprodukter, och sluter kretsloppet. Genom att återvinna pappershanddukar till nya produkter sänks koldioxidavtrycket med minst 40 procent* och mängden avfall minskas med upp till 20 procent.

Läs mer på Torks hemsida här.

* Resultat av en livscykelanalys (LCA) utförd av Essity Tork och verifierad av IVL, Miljöforskningsinstitutet, Ltd 2017, där de undvikna processerna har beaktats.

Om oss