36. Circulose® återvinner textil till ny textil

Omkring 10 procent av världens växthusgasutsläpp orsakas av mode- och textilindustrin, och med den växande globala medelklassen kommer utsläppen fortsätta växa om inget görs. Förutom att människor behöver använda färre plagg längre måste branschen också öka återvinningsgraden i de nya plagg som ändå produceras. Circulose, utvecklat av svenska Renewcell, gör det möjligt att återvinna textil till ny textil och minska klimatavtrycket till -2 kilogram CO2e per kilogram producerade textilfibrer.

Läs mer här

Om oss