49. Cirkulärt flöde av stål minskar koldioxidavtrycket med 80 procent

Ovakos komponentstålsproduktion bygger på att använda återvunnet stål som insatsmaterial istället för nybruten järnmalm. Stål kan återvinnas ett oändligt antal gånger och bibehålla sina egenskaper. Genom att basera produktionen på stålskrot kan Ovako skapa högkvalitativt stål med lägre klimatpåverkan utan att kompromissa med kvaliteten. Genom att noga matcha kvaliteten på skrotet med den stålkvalitet planeras att produceras, minskar mängden behövda jungfrulegeringar. Det är en anledning till att Ovako lyckas uppnå ett koldioxidavtryck från ”cradle-to-gate” som är 80 procent lägre än det globala genomsnittet.

Läs mer här.

Om oss