55. Restvärme från datacenter värmer stockholmarna

När datacenter etablerar sig i Stockholm Data Parks kan Stockholm Exergi återvinna restvärmen. Så istället för att värmen fläktas bort tas den tillvara i fjärrvärmesystemet och används som fjärrvärme – det är bra för den cirkulära ekonomin. Stockholm Data Parks är en del av Stockholm Exergis världsledande affärsmodell Öppen fjärrvärme som används för handel med överskottsvärme från flera olika verksamheter. Under 2021 har de genom Öppen fjärrvärme återanvänt 116 GWh värme i Stockholm. 1 MW återvunnen värme från Stockholm Data Parks kan värma 1 500 moderna lägenheter.

Läs mer här.

Om oss