62. Leasingtjänst möjliggör cirkulärt flöde av mobiltelefoner

Tele2s Mobil som tjänstlösning är ett cirkulärt tjänsteerbjudande från Tele2 centrerat kring paketering av leasad hårdvara och tjänster. Sedan 2021 erbjuder Tele2 tjänsten för sina storföretagskunder och idag säljs 1 av 5 mobiltelefoner som tjänst inom segmentet. Den cirkulära tjänsten möjliggör ett slutet kretslopp för återanvändning och återvinning för mobiltelefoner – mer än 99 procent av enheterna tas tillbaka, varav 95 procent sedan kan repareras och återanvändas och de återstående återvinns. Varje återanvänd telefon innebär en besparing på omkring 50 kg koldioxid, motsvarande tillverkningen av en ny enhet.

Läs mer här.

Om oss