76. Upcyclade arbetskläder sluter textila kretslopp

Beskow von Post tar fram nya upcyclade arbetskläder och andra produkter som är tillverkade av återbrukade textilier. Med hjälp av upcycling sluter Beskow von Post de textila kretsloppen vilket minskar produkternas klimatpåverkan. Beskow von Post har dessutom sett att de cirkulära produkterna har stärkt kunders varumärken, byggt upp starka kundrelationer och fått medarbetarna engagerade i hållbarhetsarbete. Utöver att ta fram cirkulära arbetskläder utbildar Beskow von Post kunder genom att hålla workshops inom miljö och design.

Läs mer här.

Om oss