8. Kaffeavfall får nytt liv som 3D-printade möbler

Löfbergs kaffeproduktion får fler och nya användningsområden. Ett samarbete med Sculptur har resulterat i världens första 3D-printade kaffebar gjord på återvunnet avfall. Projektet är ett led i Löfbergs cirkulära omställning där målet är att generera noll avfall.

Som ett led i den cirkulära omställningen har Löfbergs startat Circular Coffee Community, ett initiativ där Löfbergs bjuder in konsumenter, företag och andra för att tillsammans hitta lösningar som bidrar till en cirkulär kaffebransch med noll avfall.

Om oss