80. Pilotprojekt för hållbar cirkulär dryckeskonsumtion

Gröna Lund och Coca-Cola i Sverige vill kunna erbjuda nöjesparkens gäster nya hållbara sätt att konsumera dryck på. I ett gemensamt pilotprojekt kommer besökarna därför kunna välja en refillmugg istället för engångsmuggar på flera ställen i parken. Förhoppningen med pilotprojektet, som utvärderas i en studie av Chalmers Industriteknik, är att hitta en ny cirkulär lösning som innebär ett minskat klimatavtryck från förpackningar och ett förändrat konsumentbeteende.

Konceptet innebär att besökaren kan välja en flergångsmugg och själv fylla på sin favoritdryck i någon av parkens påfyllningsstationer. Utöver att drycken också blir mer prisvärd för gästerna blir muggen en del av ett hållbart cirkulärt system då den kan återanvändas under hela besöket och därefter återlämnas innan hemgång för att diskas och sedan användas på nytt.

Läs mer här.

 

Om oss