81. Delningsplatform bidrar till minskat behov av nyinköp

Hygglo är en plattform för delningsekonomi som möjliggör en mer hållbar livsstil. Genom Hygglo kan man kan hyra ut eller hyra från varandra, vilket minskar behovet av att köpa nya saker och leder till minskat avfall eftersom mindre blir producerat och konsumerat. Hygglo strävar efter en mer hållbar framtid genom att dela saker med varandra och målet är att de resurser vi redan har i världen ska användas genom att hyra istället för att köpas nya. Genom delningsekonomiplattformar som Hygglo kan koldioxidutsläppen minska. Enligt en studie genererar de produkterna som går att hyra genom Hygglo 22 ton koldioxid årligen om de köps in nya – att dela dessa produkter istället sparar 18 ton koldioxid.

Läs mer här.

Om oss