82. Cirkulärt lånande av sport- och fritidsprylar sänker tröskeln för fysiskt aktivitet

Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsprylar som inte längre används och lånar ut dem gratis, precis som ett bibliotek. Verksamheten finns på över 120 platser i landet. Alla får låna, oavsett ålder, kön, socioekonomisk tillhörighet, bakgrund, fysiska förutsättningar eller tidigare vana. Fritidsbanken gör det möjligt att prova hundratals olika aktiviteter helt kostnadsfritt, vilket sänker tröskeln till fysisk aktivitet. Det finns närmare en halv miljon prylar i lager som är skänkta av privatpersoner, föreningar och företag. Eftersom all utrustning är återanvänd bidrar det till minskad klimatpåverkan. Enligt en studie har Fritidsbankens verksamhet en potential att reducera klimatpåverkan med 70 % jämfört med en linjär modell. Det motsvarar 815 ton CO2-ekvivalenter.

Läs mer här.

Om oss