83. Delat båtliv minskar klimatpåverkan

Skipperis båtdelningstjänster bygger på cirkularitet, vilket minskar resursanvändningen och normaliserar delat användande. Tillverkningsutsläppen minskar när båtarna används effektivt av fler istället för att ännu fler (nya) båtar ligger oanvända vid bryggorna. Antalet elbåtar i tjänsten ökar ständigt och företaget har varit med i arbetet med att ta fram en elbåtsmodell anpassad för delning. Alla Skipperis egna medlemsbåtarna är även utrustade med en egenutvecklad geofencinglösning som värnar om känsliga områden genom att uppmärksamma föraren om att den närmar sig ett skyddsområde. Företagets båtflotta samlar även in data och används för tester av produkter som har för avsikt att minska miljöpåverkan, som till exempel alternativ till konventionell bottenfärg i form av biocidfri bottenfärg och skrovduk.

Läs mer här.

Om oss