Aktivt klimatarbete alltmer lönsamt

Aktivt klimatarbete är lönsamt; det stärker varumärket, ökar kundlojaliteten och attraherar kompetent arbetskraft. Det visar ny undersökning där 100 företag svarat på frågor om lönsamhet och klimat. Undersökning visar att företagen ser EU-politiken som viktigare än den nationella politiken och att coronapandemin haft en positiv inverkan på klimatomställningen.

Hagainitiativet har sedan 2014 frågat svenska företag om hur deras klimatarbete påverkar lönsamheten. Årets resultat visar att klimatarbetet blivit viktigare, från 64 procent (2019) till 76 procent i år.

Företagsrepresentanterna fick rangordna rangordnade hur olika aspekter påverkar dem där sju är störst positiv effekt och ett är lägst positiv effekt. Resultatet är enligt nedan (genomsnitt):

  • Varumärke och kundlojalitet (5,4)
  • Employer branding (4,8)
  • Utveckling av nya produkter och affärsområden (4,1)
  • Riskhantering (3,5)
  • Nya finansieringsmöjligheter (3,2)
  • Resultaträkning (2,8)
  • Kostnader (2,6)

– Det är dags att göra sig av med myten att klimatarbetet är dyrt och olönsamt för företagen. År efter år bekräftas att företagen tycker att klimatomställningen är lönsam, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet

Ett högre tempo i klimatpolitiken ger tydliga signaler till näringslivet att ställa om, vilket syns tydligt i årets undersökning. Över 80 procent av företagen svarade att de påverkas av politiska beslut. EU:s politik påverkar i aningen högre utsträckning företagen (85 procent) jämfört med den nationella politiken (81 procent).

– Vi har pratat om svensk klimatpolitik men nästan helt missat att prata om hur vi i Sverige bidrar till att utveckla EU:s klimatpolitik. Under hösten pågår flera viktiga klimatförhandlingar inom EU och där bör Sverige ta en aktiv roll, säger Nina Ekelund.

Undersökningen har gjorts regelbundet sedan 2014 skickas som enkät till svenska företag med fler än 50 anställda. I årets undersökning deltog drygt 100 företag och svaren samlades in under våren 2021.

 

Läs rapporten här.

Presskontakt:
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet, mobil: 0735 022464

Deniz Butros, policy- och kommunikationsansvarig, Hagainitiativet, mobil: 076 427 1580

Om oss