Aktuell Hållbarhet: Näringslivets 9 klimatkrav på regeringen – affärskritiskt för konkurrenskraft och arbetstillfällen

Klimatomställningen måste accelerera och Sverige har alla förutsättningar att ta ledartröjan globalt. För att klara att stärka konkurrenskraften och att säkra jobb och tillväxt krävs nu stora kliv. Sverige behöver visa klimatledarskap både i Sverige och inom EU, skriver 14 tongivande aktörer inom näringslivet och listar nio krav på regeringens kommande klimathandlingsplan.

Läs debattartikeln här

Om oss