Almedalen 3 juli: Näringslivet halverar sin klimatpåverkan varje decennium

Carbon Law – bidrar detta till att klara klimatet? Kan näringslivet klara halvering varje decennium? Vad behövs för stöd för att klara omställningen? Hur ser politiken på Carbon Law? Stödjer Science Based Targets – globalt initiativ för vetenskapliga klimatmål från näringslivet – samma ambition?

För drygt ett år sedan publicerade professor Johan Rockström och flera internationella forskare en vetenskaplig artikel i tidskriften Science där de föreslog att den globala utsläppskurvan ska översättas till en Global Carbon Law, där utsläppen planar ut 2020 för att sedan halveras varje decennium. Från Hagainitiativets sida så ställde sig alla företagen bakom detta samma dag. Detta synsätt tydliggör vad näringslivet behöver åstadkomma och utifrån detta kan vi staka ut vägen framåt. Den stora utmaningen nu är att vi måste bli många fler företag, organisationer och individer som halverar utsläppen för att klara Parisavtalet. Detta perspektiv kan ge Sverige en internationell ledarposition, med ökad konkurrenskraft som följd.

 

Datum: Tisdag 3 juli
Tid: 11.45-12.45
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens trädgård
Arrangörer: WWF, Future Earth, Ericsson och Hagainitiativet

 

Medverkande:

 • Sofia Hyléen Toresson, vd, HKScan
 • Lars Appelqvist, vd, Löfbergs
 • Jan Kilström, vd, Green Cargo
 • Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen
 • Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood
 • Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige
 • Pernilla Bergmark, hållbarhetsforskare, Ericsson
 • Niklas Wykman, riksdagsledamot, M
 • Jens Holm, riksdagsledamot, V
 • Stefan Henningsson, senior rådgivare klimat, energi & innovation, WWF
 • Johan Falk, medgrundare Carbon Law Accelerator, Future Earth och Stockholm Resilience Center
 • Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet

 

Varmt välkommen!

Om oss