Almedalen: Agenda 2030 – en katalysator eller bromskloss för välfärden?

Under 2015 beslutade alla världens länder om 17 nya hållbarhetsmål (Agenda 2030) och ett globalt klimatavtal. Detta kommer att påverka världen och inte minst Sverige. Frågor som rör hållbarhet, välfärd och konkurrenskraft är allt mer sammanlänkade. Vi ser fler och fler företag som radikalt ändrar sina grundläggande affärsidéer för att stå bättre rustade inför en ökad globalisering och konkurrensutsatthet, samtidigt som deras ambitioner höjs för att bidra till byggandet av ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle. Politiken och näringslivet behöver gå i takt ­ och gemensamt skapa de förutsättningar som krävs för att Sverige ska kunna ligga i framkant när det gäller innovation och hållbarhetstänk.

Tid och plats: Måndag 4 juli, 9.00-11.30, Landshövdingens trädgård, Korsgatan 4 (frukost serveras från 8.30 och lättare lunch från 11.30) Arrangör: Hagainitiativet, Misum – Handelshögskolan, Stockholm Environment Institute #SWE2030 Under rubriken ”Agenda 2030 – en katalysator eller bromskloss för välfärden” arrangerar vi tre paneldebatter:

  • Hur kan Agenda 2030 leda till en fortsatt välfärdsutveckling i Sverige och i EU? Medverkande: Anders Egelrud, vd, Stockholm Exergi, Klas Eklund, hållbarhetsekonom, SEB, Jenni Nylander, verksamhetsutvecklare, Ungdomar.se, Günther Mårder, vd, Företagarna, Joachim Beijmo, kommunikationschef, SIDA, Maria Sunér Fleming, ansvarig klimat och energi, Svenskt Näringsliv, moderator: Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute.
  • Sveriges näringsliv – sporrar Agenda 2030 företag att gå före? Medverkande: Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor samt forskningschef, Jernkontoret, Jens Henriksson, vd, Folksam, PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri, Sara Paulsson, ansvarig samhällsrelationer, IKEA Sverige, Nyamko Sabuni, hållbarhetschef, ÅF, Åsa Westlund riksdagsledamot (S), Anders Wijkman, ordförande, Återvinningsindustrierna, moderator: Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet.
  • Är hållbar välfärd förenat med fortsatt tillväxt? Medverkande: Sammy Almedal, vd, JAK medlemsbank, Lena Ander, generalsekreterare, Nätverket för Hållbart Näringsliv, Sabina Andrén, programsamordnare hållbara städer, WWF, Göran Holm, vd, HKScan Sweden, Mattias Höjer, professor i miljöstrategi och framtidsstudier, CESC, KTH, Azita Shariati, vd, Sodexo, moderator: Lin Lerpold, tillförordnad professor och chef för Misum, Handelshögskolan i Stockholm.

Se hela programmet här.

Varmt välkommen!

Om oss