Anna Denell: Klappat och klart!

När jag skriver det här har vi nyligen sammanställt våra uppgifter till Hagainitiativets klimatbokslut. För Vasakronan är det åttonde året i rad som vi gör ett klimatbokslut med beräkningar av vår klimatpåverkan. Jag måste medge att jag ibland tvivlar på om det fortfarande ger oss något att göra alla dessa beräkningar. Det är onekligen en mödosam process att jaga siffror, emissionsfaktorer och andra uppgifter som behövs för att kunna göra en korrekt beräkning.

Men när det är klart, när jag ser årets resultat, är tvivlet bortblåst. Tack vare ambitiösa medarbetare som under åren vidtagit en rad åtgärder har vi sedan vi började mäta och beräkna våra utsläpp sänkt utsläppen med mer än 95 procent, det är en otrolig siffra!  Att kunna visa denna serie av siffror i presentationer och exempelvis vår Hållbarhetsredovisning är givetvis miljöchefens dröm. Men även om det är roligt att kunna skryta med våra framsteg på klimatområdet så är det naturligtvis inte där min sanna drivkraft finns. Den finns i glädjen att kunna visa att det går att göra skillnad och jag önskar verkligen att fler företag tog efter och redovisade sin klimatpåverkan. Det är inte så svårt.

Det första man måste göra är att identifiera vilka stora utsläppskällor man har. I vårt fall var det ganska enkelt. I fastigheterna används mycket energi och det var där vi hade vår största potential att minska vår klimatpåverkan. Både genom att minska själva energianvändningen och genom att ställa om till förnyelsebara, fossilfria energikällor.

När man har beräknat sin nuvarande påverkan är det dags att sätta mål och bestämma sig för hur mycket företaget kan minska. Olika företag och branscher har givetvis olika möjligheter att minska sin klimatpåverkan, och jag är övertygad om att alla företag kan hitta några lågt hängande frukter. Minskad klimatpåverkan går dessutom ofta hand i hand med en mer ekonomiskt hållbar utveckling. I vårt fall innebär det att när vi sparar energi så minskar vi både vår klimatpåverkan och sparar en herrans massa pengar.

Men för att driva ett aktivt arbete för minskad klimatpåverkan behöver man ha ledningen med sig i frågan. Det är naturligt att miljöchefen ansvarar för själva klimatberäkningen men det bör vara hela ledningens ansvar att fundera på hur verksamheten kan dra nytta av klimatarbetet och vilka mål man ska ha för arbetet. Det är inte en fråga om hur mycket klimatarbetet får kosta utan främst en fråga om vilka nya affärsmöjligheter som kan uppstå. Det finns hur många exempel som helst på företag som börjat erbjuda sina kunder klimatneutrala produkter och tjänster och som genom detta lyckats ta både marknadsandelar och vinna nya affärer. För, allt annat lika, vem vill inte köpa det som är lite bättre för klimatet?

Om några dagar släpper vi Hagainitiativets bokslut. Då kan du läsa om 11 företag i vitt skilda branscher, med olika typ av klimatpåverkan, men med det gemensamma att vi alla bestämt oss för att minska vår klimatpåverkan och samtidigt bli ännu mer lönsamma och framgångsrika. Så håll ögonen öppna och låt dig inspireras!

Om oss