Anna Denell: Money talks

Förra året var mitt nyårslöfte att gå igenom mitt pensionssparande för att aktivt välja bort fonder och förvaltare som inte lever upp till mina krav på hållbarhet och låg klimatpåverkan. Inte bara för att det känns bra, utan för att jag är övertygad om att hållbara investeringar är mer lönsamma, ger en högre avkastning och därför kommer att ge mig en högre pension den dagen det är dags.

Tyvärr måste jag konstatera att det inte var det enklaste nyårslöfte jag någonsin avlagt. Det var i själva verket förenat med en hel del svårigheter eftersom utbudet av hållbara investeringsalternativ är minst sagt skralt. Vissa förvaltare har faktiskt inget alls att erbjuda.

Några fondbolag har nöjt hänvisat mig till sina etiska fonder. Tack för det. Självklart tycker jag att det är bra att man har uteslutit företag verksamma inom porr-, vapen-, tobaks- och annan tvivelaktig industri, men för att kunna kalla sin fond hållbar eller klimatsäkrad anser jag att det krävs något mer än grundläggande moral. När jag pratar om ”hållbart” och ”klimatsäkrat” så menar jag fonder som väljer att placera i bolag som har analyserat och anpassat sin affärsmodell med avseende på till exempel koldioxidutsläpp, energibehov, vattenbehov och uppkomna avfallsmängder. På samma sätt ska fonderna aktivt ha valt bort bolag som inte har tillräckligt cirkulära affärsmodeller eller som förbrukar för mycket ändliga resurser. De fonder som gör det är väldigt få. Därför behöver jag din hjälp.

Det är jättebra att vi köper ekomat, väljer tåg istället för flyg och installerar solceller på våra tak. Men om vi vill göra något som verkligen leder till snabba och bestående resultat så tror jag det är våra pensionspengar vi ska ge oss på. I princip alla löntagare i Sverige har möjlighet att välja hur, åtminstone delar, av det egna pensionskapitalet ska placeras. Och det är här vi har en chans att göra skillnad. För jag är övertygad om att fondbolagen kommer att agera om vi är många som ställer samma krav: Skaka fram en fond som verkligen är klimatsäkrad och hållbar – annars går jag till någon annan!  Det brukar kallas ”money talks” och är ofta en snabb väg för att åstadkomma förändring. I det här fallet leder det till att hållbara företag gynnas finansiellt medan ”fulföretagen” får det svårare att attrahera kapital. Det gör deras ohållbara verksamhet än mer ohållbar och på sikt slås de ut. Om inte också de ändrar strategi.

Alltså, häng med på nyårslöftet att se över era pensionsfonder.  Gynna den fond och förvaltare som verkligen har tänkt igenom sitt utbud.  Det kommer att löna sig, det är jag säker på.

God jul och gott nytt pensionssparande!

Om oss