Anna Denell: Vad kommer efter klimatneutralitet?

Vi på Vasakronan har beräknat och redovisat vår klimatpåverkan under många år. Sedan 2006 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 96 %. Det har vi gjort genom att minska vår energianvändning, gå över till förnyelsebar el samt genom inköp av klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla. Sedan 2008 har vi även kompenserat för de utsläpp som vi inte lyckats eliminera från vår egen verksamhet och är därmed klimatneutrala. Men vad hittar man på när man redan är klimatneutral? Vad är nästa steg?

För vår del handlar det om resurseffektivitet. Vi tror nämligen att det finns en stor potential i att använda våra resurser mer effektivt.  På ett större plan när vi bygger om och när vi bygger nytt. Men även i det lilla finns det saker att göra för att bidra till en mer effektiv resurshantering, till exempel vid en kontorsflytt. Under hösten flyttar vi vårt eget huvudkontor till kvarteret Klara Zenit i centrala Stockholm.  Då ligger fokus på just resurseffektivitet.

Främsta skälet till vår flytt är att vi ser att det går att minska lokalytan. Vi vet att fasta arbetsplatser är obemannade en stor del av dagen eftersom många av oss är ute hos kund, leverantör eller helt enkelt sitter i möten i konferensrum. Genom att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och smartare lösningar, inte minst på IT-sidan, har vi minskat vårt lokalbehov med hälften. Med oförändrad personalstyrka.

En halvering av lokalytan medför minskade kostnader på fler plan än ett. Det handlar naturligtvis om energi och pengar men det handlar också om materialanvändning och hur vi anpassar och utrustar det nya kontoret.

Därför bevarar vi så mycket som möjligt av den befintliga inredningen och byter ut så lite som möjligt. I det fall funktionen kräver att nya material används så ligger fokus på att välja byggmaterial som är tillverkat av eller innehåller återvunna material och som har producerats med ett livscykelperspektiv. Möbler som av olika skäl inte kan flyttas med till det nya kontoret lämnas kvar i överenskommelse med den nya hyresgästen. Men att köpa nya möbler är synonymt med stor resursförbrukning. Därför kommer en stor andel av de nya möblerna inte alls att vara nya. Stolarna i vårt nya café har vi till exempel köpt på Blocket och efterlyst bland våra medarbetare. Ni anar inte hur många stolar era medarbetare har stående i en gammal källarvrå till ingen nytta!

Att halvera sin lokalyta och köpa möbler på Blocket är naturligtvis ingen patentlösning för att nå resurseffektivitet men det är ett exempel på hur varje företag kan göra någonting för att bidra. För Vasakronans del är det en liten delkomponent i steget efter klimatneutralitet och mot en mer hållbar och resurseffektiv verksamhet.

Om oss