Anna Stenströmer: Den digitala revolutionen är nyckeln till klimatomställningen

Är det sommaren 2018 som i framtidens historieböcker kommer beskrivas som vändpunkten då vi på riktigt förstod effekten av klimatförändringarna? Den extrema värmen och torkan som i somras drabbade Sverige dominerade medierapporteringen. Bland annat fick Johan Rockström stora rubriker när han presenterade en ny vetenskaplig studie, som visar att klimatförändringarna riskerar att skapa en dominoeffekt så att jordens temperatur blir allt varmare oavsett om mänskligheten minskar utsläppen eller ej.

Medierapporteringen kan ibland skapa en känsla av att det inte går att göra något för att stoppa den globala uppvärmningen. Men det stämmer inte, det finns mycket vi kan göra. Siemens och alla andra stora företag har ett tydligt ansvar att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Därför är vi bland annat med i Hagainitiativet.

En central del av lösningen ligger i den digitala revolutionen, som förändrar allt från hur vi kommunicerar till hur vi arbetar, producerar och använder oss av jordens resurser. Genom att utnyttja modern teknik kan vi bidra till att hejda den globala uppvärmningen, till exempel genom att i stor skala minska resursförbrukningen och ställa om mot ett hållbart energisystem utan fossilberoende. Men det krävs att regeringar, företag och medborgare samarbetar.

Vi på Siemens erbjuder en bred portfölj av lösningar inom digitalisering och elektrifiering, som hjälper våra kunder att leverera pålitlig och prisvärd energi med lågt koldioxidavtryck. Ett exempel på det är köpcentret Sello utanför Helsingfors, som Siemens kommer att förse med norra Europas största virtuella kraftverk. Kraftverket fungerar som ett system för smart energihantering som kopplas ihop med det lokala elnätet. En viktig del i systemet är ett batteri, som ger möjlighet till lagring och ser till att energi som produceras inte går till spillo.

Batterilösningar och smarta energisystem blir allt vanligare, vilket ger stora besparingar och bidrar till att elnätsägare i flera länder kan öka sin självförsörjningsgrad av elproduktion. Olika batterilösningar kommer att öka i takt med elektrifieringen. I Sverige satsar batteritillverkaren Northvolt stort med kommande verksamheter i Västerås och Skellefteå. Vi på Siemens har investerat 100 miljoner kronor i Northvolt och utvecklingen av framtidens batterier.

Den digitala revolutionen har potential att i grunden förändra samhället och bidra till att lösa samhällsutmaningar som klimatförändringarna. Sello är bara ett exempel på hur digitaliseringen fungerar som hävstång och kan effektivisera användningen av jordens resurser och minska utsläpp av växthusgaser. I Sveriges handlingsplan för implementering av Agenda 2030 är digitalisering en nyckelfaktor för Sveriges möjligheter att framgångsrikt nå FN:s globala mål. Omställningen mot en hållbar utveckling kräver att vi snabbar på användandet av befintlig teknik, samtidigt som vi fortsätter att utveckla ny.

För i slutändan är det ändå människor och inte teknik som avgör hur väl vi lyckas. De tre tidigare industriella revolutionerna har alla bidragit till att göra jorden en bättre plats att leva på. För att den digitala revolutionen ska vara minst lika framgångsrik krävs att länder, politiker, företag och samhället i stort samarbetar mot samma mål. Det är därför positivt att regeringen nyligen inrättade en kommitté för ”accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier”, i syfte att bättre ta tillvara den potential som digitaliseringen innebär.

Jag hoppas och tror att sommarens medierapportering leder till handlingskraft och hjälper oss framåt i klimatomställningen. För en omställning är absolut möjlig.

Låt oss anta utmaningen gemensamt!

 

Anna Stenströmer, hållbarhetsansvarig, Siemens

"Medierapporteringen kan ibland skapa en känsla av att det inte går att göra något för att stoppa den globala uppvärmningen. Men det stämmer inte, det finns mycket vi kan göra. Siemens och alla andra stora företag har ett tydligt ansvar att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Därför är vi bland annat med i Hagainitiativet."

Anna Stenströmer, Siemens

Om oss