Åsa Domeij: Matens roll för klimatet

I klimatdebatten är matens betydelse ofta uppmärksammad. Det kanske inte är någon slump att det är så många matföretag som är med i Hagainitiativet? Diskussionen om mat och klimat handlar om tre olika delar; omsorg om maten, matvanor och hur maten produceras. I det här inlägget vill jag lyfta fram några intressanta initiativ som företag inom livsmedelssektorn genomfört inom de tre områdena.

Omsorgen om maten handlar om att inte slänga mat som går att äta. Många har så god ekonomi att man inte tycker det spelar någon roll om man slänger mat. Det är ändå enkelt att köpa ny mat. Samtidigt upplevs fattigdomen som mer påtaglig än tidigare. Både miljömedvetandet och den fattigdom som finns gör att det idag finns ett intresse att minska matsvinnet som gör det hoppfullt. Attityder är på väg att förändras. Kanske är det dags för kampanjen ”Matsvinnsfria veckan” en gång om året? Företaget Scandinavian Organics, som vann priset ”Garants ekostjärna” på Ekogalan, gör mat av uttjänta KRAV-höns som tidigare blev avfall. Det finns möjligheter för fler att utveckla produkter med samma grundidé.

Ett problem med matens klimatpåverkan är att köttkonsumtionen ökat så mycket under många år. Nu finns det tendenser som tyder på att den trenden kan ha brutits. I handeln ökade försäljningen av vegetariska alternativ till kött samt baljväxter rejält under förra året. Företaget Goodtrade har med sitt varumärke ”Astrid och aporna” lyckats med att marknadsföra vegetariska produkter på ett attraktivt sätt mot barnfamiljerna.

Sojaodling i Latinamerika kan orsaka avverkning av regnskogar som är både innebär klimatpåverkan och minskad biologisk mångfald. Den mesta sojan konsumeras som djurfoder och inte direkt av människor. I år har Geflemejeris mjölkbönder slutat använda soja från Latinamerika i sin mjölkproduktion. Sojan har framförallt ersatts med åkerbönor och raps. Jag tycker att satsningen är extra lovvärd eftersom det ännu så länge inte har varit ett starkt tryck från konsumenterna i sojafrågan.

Om oss