Återvunna fraktioner minskar utsläpp

McDonald’s Sverige satsar på samtransporter av vissa återvunna fraktioner (wellpapp, mjukplast och PET).

Utsläppsreducering: När systemet är fullt utbyggt (under 2016) ger åtgärden en årlig minskning med cirka 300 ton koldioxid.

Kostnadsbesparing: Kostnadsbesparingen landar på ca 14 000 SEK per ansluten restaurang och år.

Om oss